Aktualności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W dniu 4 maja 2016 r. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i rozpoczął się 20-dniowy ​okres vacatio legis. Z końcem tego okresu... Czytaj więcej »

Wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informuję, iż z dniem 30 marca 2016 roku uzyskałam wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez... Czytaj więcej »

Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składa się z Rozporządzenia w spawie ochrony... Czytaj więcej »

„Tarcza” chroniąca prywatność – UE i USA uzgodniły nowe zasady bezpiecznego transferu danych osobowych

W dniu 2 lutego 2016 w Strasburgu Kolegium komisarzy zatwierdziło porozumienie polityczne w sprawie przepływu danych i powierzyło wiceprzewodniczącemu Andrusowi Ansipowi i komisarz Jourovej... Czytaj więcej »

Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej

W dniu 15 grudnia 2015 roku Instytucje UE (Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska) osiągnęły porozumienie w sprawie nowego pakietu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w oparciu... Czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 października 2015 r.

W dniu 6 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14). W orzeczeniu tym... Czytaj więcej »

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

W dniu 27 listopada 2014 roku została opublikowana Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, (... Czytaj więcej »

Projekty rozporzadzeń wykonawczych

Nowelizją ustawy o ochronie danych osobowych (art. 8 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) Minister ds. Administracji Publicznej został zobowiązany... Czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

W dniu 23 października 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W dniu 24 października 2014 r. ustawa została... Czytaj więcej »

Projekt zmian prawa Unii Europejskiej

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian regulacji unijnych w zakresie ochrony danych, na który składają się dwa wnioski ustawodawcze... Czytaj więcej »