Program szkolenia

W moje opinii powodzenie i efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od dopasowania programu szkolenia do specyfiki i potrzeb uczestników. Dlatego też do każdego szkolenia przygotowuję indywiduany program bazując na analizie potrzeb klienta oraz informacjach o uczestnikach szkolenia.

Zapoznaj się z przykładowym ramowym programem szkolenia:

Podstawowe definicje z zakresu danych osobowych

 • Dane osobowe i zbiór danych
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Zasady (legalność, zakres, cel przetwarzania, poprawność, adekwatność) i zakres przetwarzania
 • Administrator danych osobowych (ADO)
 • Powierzanie danych osobowych do przetwarzania a udostępnianie danych osobowych

 

 Zakres merytoryczny kontroli – obowiązki administratorów danych

 • Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • Podstawy prawne przetwarzania
 • Obowiązek informacyjny
 • Obowiązek rejestracji zbiorów
 • Obowiązek zabezpieczenia danych podczas przekazywania danych do państwa trzeciego
 • Zabezpieczenie danych w zakresie organizacyjno - technicznym

 

Wymagana dokumentacja

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Instrukcja bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Upoważnienia do przetwarzania danych

 

Uprawnienia kontrolne GIODO

 • Cel kontroli, podmioty kontrolujące, Powiadomienie o kontroli
 • Uprawnienia kontrolne
 • Badanie zbiorów
 • Protokoły pokontrolne
 • Możliwość stosowania sankcji

 

Dyskusja i warsztaty praktyczne

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się ze mną:

Tel.: +48 517 55 11 71
E-mail: biuro@privacy-consulting.pl