Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFROMACJA  O PLIKACH COOKIES

 

INFORMACJE O WŁAŚCICIELU STRONY

Właścicielem strony privacy-consulting.pl jest Magdalena Olender, ul. Zbrojarzy 109/7, 30-412 Kraków. Właściciel jest podmiotem odpowiedzialnym za stronę privacy-consulting.pl oraz treści, które są na niej umieszczone. Strona privacy-consulting.pl podlega przepisom polskiego prawa.

 

GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Właściciel strony privacy-consulting.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z jego usług. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz kontaktu z użytkownikiem (w tym w celu marketingu produktów własnych). Właściciel strony nie dokonuje  identyfikacji użytkowników strony oraz dokłada wszelkich środków ostrożności aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub zniszczeniem Państwa danych ( w tym danych osobowych ).

 

UJAWNIANIE INFORMACJI I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel strony privacy-consulting.pl zapewnia, iż nie sprzedaje, nie przekazuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia otrzymanych informacji w tym danych osobowych podmiotom trzecim w celu sprzedaży i promocji swoich usług przez podmioty trzecie. Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacjach gdy właściciel strony będzie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściciel strony privacy-consulting.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych gdy następuje to w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek organu administracji lub w związku z innym postępowaniem, w którym ciąży na nim obowiązek ujawnienia tych danych lub gdy uzna, że ujawnienie jest konieczne do ochrony jego praw.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) właścicielowi strony przysługuje uprawnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu usług własnych. W takim przypadku, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

Na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych właściciel strony privacy-consulting.pl każdorazowo uzyskuje zgodę stosownie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 1422).

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwery, na których umieszczona jest strona privacy-consulting.pl używają plików cookies. Pliki cookies mogą być tzw. "plikami cookies sesji", które są usuwane po zamknięciu przeglądarki i/lub "stałymi plikami cookies", które przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas określony w parametrze pliku.

Pliki sesyjne zapisują, z których stron i podstron użytkownik korzystał i w ten sposób ułatwiają poruszanie się po stronach. Pliki stałe zapamiętują ustawienia i informacje o użytkowniku co ułatwia dostęp do tych samych stron w przyszłości np. umożliwiając zapamiętywanie haseł dostępu.   

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) umożliwienia Państwu poruszania się po stronie i korzystania z jej zasobów np. dostępu do chronionych obszarów,

2) zwiększenia wydajności strony internetowej poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu jej wykorzystywania przez odwiedzających,

3) tworzenia i gromadzenia statystyk, które ułatwiają nam zrozumienie w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony.

Zapisane na Państwa komputerze pliki cookies można samodzielnie usunąć lub wyłączyć korzystając z podstawowego oprogramowanie przeglądarek internetowych. Pozostawienie ich w domyślnym ustawieniu umożliwia przetwarzanie danych. Niekiedy zablokowanie plików cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron internetowych albo uniemożliwiać do nich dostęp, w zależności od wybranych opcji przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org. Informacje dostępne są w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.

 

HIPERLINKI

Strona zawiera odnośniki do innych stron. Właściciel strony privacy-consulting.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zasady ochrony prywatności na tych stronach. W przypadku skorzystania z takiego odnośnika prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności na innej stronie.